Sayın Yetkili,

SGK, 29.01.2019 tarihli duyurusu “2019 YILINDA TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU” istinaden;

Tıbbi cihaz firmalarının 2019 yılı için SGK’ya ödeyeceği Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti bilgisi SGK tarafından firmaların kayıtlarında yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir.
Yıllık aidatların SGK duyurusunda verildiği şekilde eksiksiz olarak en geç 01.03.2019 tarihine kadar yapılarak ödeme dekontunun duyuru ekinde yer alan dilekçe ekinde en geç 15.03.2019 tarihine kadar SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Yıllık aidat ücretini 01.03.2019 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödeme dekontunu dilekçe ekinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne göndermeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.04.2019 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Önemli NOT: Elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmalar duyuru alt kısmında verilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

Ekler:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURUSU
EK: 1- Dilekçe örneği