SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME VE AMBALAJLAMA:

Maddeler 1.6.2015 tarihine kadar, karışımlar 1.6.2016 tarihine kadar Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre sınıflandırılır, etiketlenir ve ambalajlanır.

Maddeler 1.6.2015 tarihine, karışımlar 1.6.2016 tarihine kadar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak da sınıflandırılabilir, etiketlenebilir ve ambalajlanabilir.
Bu durumda Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin etiketleme ve ambalajlama hükümleri uygulanmaz.

Maddeler, 1.6.2015 tarihinden 1.6.2016 tarihine kadar, hem Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hem de bu Yönetmelik hükümlerine göre sınıflandırılır. Bu durumda maddeler bu Yönetmelik hükümlerine göre etiketlenir ve ambalajlanır.

1.6.2015 TARİHİNDEN ÖNCE PİYASAYA ARZ EDİLEN MADDELER:

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınıflandırılan, etiketlenen ve ambalajlanan ve 1.6.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddelerin, 1.1.2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmez.

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınıflandırılan, etiketlenen ve ambalajlanan ve 1.6.2016 tarihinden önce piyasaya arz edilen karışımların, 1.6.2018 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmez.

Maddenin 1.6.2015 tarihinden, karışımın 1.6.2016 tarihinden önce Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınıflandırılmış olması halinde;

İmalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcılar, madde veya karışımın sınıflandırmasını çevrim tablosunu kullanarak değiştirebilir.

41, 42, ve 43 üncü maddelerde yer alan sınıflandırma ve etiketleme envanterine ilişkin hükümler; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen konsantrasyon sınır değerlerinin üzerinde, karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına neden olan ve karışım içinde piyasaya arz edilen bu Yönetmeliğin kapsamındaki maddelere uygulanır.

1.6.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddeler için, 41 inci madde hükümlerine göre 1.6.2014 ile 1.6.2015 tarihleri arasında bildirimde bulunulmalıdır.

[vc_separator]