Dahilde İşleme İzin belgesi “DİİB”
danışmanlık ve eğitim hizmeti

“DİİB” Dahilde İşleme İzin belgesi işlemleri. İlgili yasaları, tebliğleri, genelgeleri ve sirkülerlerine uygun olarak düzenlenir, kullanılır ve süresi bitince kapatma işlemi yapılarak belge sahibinin yükümlülüğü sona erer.

Devlet desteği olan her iş ve işlemler özel kanunları, uygulamaları ve müeyyideleri bilinerek alınır, kullanılır, zamanı geldiğinde yükümlülüğün sona ermesi için kapatma işlemi yapılır.

Alınan her belge düzenlendiği yasaya göre değerlendirilir. Destekler yasalar değiştikçe lehte veya aleyhte gelen hükümlere göre farklılaşmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ithal veya yerli olarak vergileri ödenmeden alınan ham maddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edilmiş olması belge almanın amacıdır.

Yerli ve ithal hammaddelerin alımı, ihracatın yapılmasından sonra bu bilgiler Bakanlığın sisteminden görülebilmektedir.

4M Danışmanlık uzmanları, İthalatları ve ihracatları değerlendirir. Hammadde sarfiyat hesaplamaları yapar. Varsa TEV durumunu tespit eder. Müşteriye ithalat ve ihracat durumlarını, kalan ithalatını ve yapılması gereken ihracatını rapor halinde bildirir.

4M Danışmanlık, Müşterisine hizmet verdiği işle ilgili danışmanlığı birlikte sunar. Müşterinin özel olarak eğitim ve danışmanlık talebi halinde bu tür hizmetleri de sunar.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]
[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

Her aradığınızda en az 3 uzmanımız hizmet vermeye hazırdır. Sadece Teşvik Grubumuzda 22 uzman hizmet vermektedir.

4M Uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

[content_bottom_slogan slogan=”0″ url=”http://goo.gl/9meA9l” urltext=”YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ”]