DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ MEVZUATI

4M Danışmanlık departmanları her gün yayınlanan yasa ve değişiklikleri izler. Değerlendirir. İlgili olan müşterilerine gönderir. 

KARARLAR

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması hakkında karar
2014/6197 (18.04.2014 T. 28976 S. R.G.)

Dahilde İşleme Rejimi Kararı – 2005/8391
(27.01.2005 – 25709 nolu R.G.)

TEBLİĞLER

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ  (Yeni)
(İhracat: 2016/5) (20.05.2016 t. 29717 s. R.G.)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yeni)
(İhracat: 2016/6) (20.05.2016 t. 29717 s. R.G.)

Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Tebliği (İhracat: 2006/12)
(20.12.2006 t. 26382 s. R.G.)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)
(01.04.2007 – 26480 nolu R.G.)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT: 2009/10) 
(18.09.2009 Tarih 27353 R.G)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT: 2011/7)
İndirimli Teminat – Dahilde İşleme İzni – Döviz Kullanım Oranları ve Kati İthalat – Serbest Dolaşım

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT: 2009/14)
Süre Affı – İndirimli Teminat Uygulaması ve Dahilde İşleme İzni Uygulamaları
(02.04.2010 Tarih 27540 R.G)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT: 2011/7) 
İndirimli Teminat – Dahilde İşleme İzni – Döviz Kullanım Oranları ve Kati İthalat – Serbest Dolaşım

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (İHRACAT: 2012/3903)
(04.12.2012 Tarih 28487 R.G.)

DAHİLDE İŞLEME KAPSAMINDA KDV GENEL TEBLİĞİ VE TECİL TERKİN UYGULAMALARI

[vc_separator]
[vc_separator]

[content_bottom_slogan slogan=”0″ url=”http://goo.gl/9meA9l” urltext=”YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ”]