GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA TABİİ ÜRÜNLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenlediği Bildirim Kayıt Belgesi uygulaması kalkmıştır. Firmaların bünyelerinde ürünleri ile ilgili Teknik dosya bulundurmaları gerekmektedir. Ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarının Güvenlik Bilgi Formu hazırlama sertifikası olan yetkililerce mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca ürünlerin üzerinde bulunan Türkçe etiket bilgilerinin de mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır. Bildirim Kayıt Belgesi başvuruları kalktığından dolayı kurum uzmanları sahaya inip Piyasa denetimlerini sıklaştırmıştır.

27 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180127-1.htm

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tabii ürünler için 4M tarafından verilen hizmetler;

  • İlgili mevzuat kapsamında herhangi bir test yapılması gerekiyor ise konu hakkında bilgilendirme ve yönlendirme
  • Ürün formülü doğrultusunda TSE Sertifikalı uzman tarafından Türkçe Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması
  • Ürünlerin mevzuat doğrultusunda Türkçe etiket örneklerinin hazırlanması

Bildirim kayıt belgelerinin temini için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

[vc_separator]