Üretimi yapılan Deterjan ve Yüzey Aktif Maddeler, Hijyenik Ped, Çocuk Bezi Vb Ürünler, Hava Aromatize Edici Ürünler, Kuvvet Asit/Baz İçeren Maddeler’  in ihracatının yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ihracat sertifikası alınması gerekmektedir.

İhracat sertifikasının alınabilmesi için ürün çeşidine göre gereken evraklar değişiklik göstermektedir.

İhracat sertifikalarının temini için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.