İsgüm Kontrol Belgesi, boya, organik çözücü, tiner, toluen, white spirit gibi solvent içeren kimyasalların ithalatında gümrük mevzuatınca gerekli olan bir İzin Belgesidir. Belgenin geçerlilik süresi onaylandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Bedelsiz faturalandırılmış 10 kilogram veya litre (net miktar) ithalatlarınız için İsgüm Kontrol Belgesi almanıza gerek yoktur.

İsgüm Kontrol Belgesi Hizmetlerimiz

 • Firmanızın, başvurunun yapıldığı https://kbs.ailevecalisma.gov.trsistemine tanıtılmasında bilgilendirme yapmak ve teknik destek vermek.
 • Başvuruda kullanılacak MSDS’ in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”doğrultusunda hazırlanması ve hazırlayan uzmanımıza ait sertifikanın gönderilmesi.

İsgüm Kontrol Belgesi Müracaatlarında kullanılan “GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI”–TSE onaylı Sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanmak zorundadır. Aynı zamanda,  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasının da başvuruya eklenmesi gerekmektedir

4M Danışmanlık uzmanları, Güvenlik Bilgi formları hazırlama yetkisi olan TSE den sertifikalı uzmanlardır.

 • Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi’ne giriş işleminin Vekaletname vermeniz halinde sizin adınıza 4M uzmanları tarafından yapılması.
 • Başvurunun sistem üzerinden yapılması ve belge onaylanıncaya kadar takip edilmesi.
 • Onaylanan belge bilgilerinin tarafınıza gönderilmesi.

Belge Alımı İçin Sırası İle Yapılması Gerekenler

1 – Firma İmza Sirkülerinde adı geçen ve aynı zamanda SGK işyeri tescil sisteminde kayıtlı bir yetkilisinin E-imzasının (Elektronik imza) olması gerekmektedir.

Eğer yok ise,  E-İmza teminini aşağıda yer alan firmalardan herhangi birinden yapılabilir.

Türk TRUST- E-imza tr – E-güven  – E-tuğra – vb.

2 – E-imza alındıktan sonra “https://kbs.ailevecalisma.gov.tr” adresi üzerinden öncelikle firma tanımlamanız gerçekleştirilecektir. Bu aşamada 4M uzmanları, bilgisayarınıza uzaktan bağlantı ile yardımcı olabilmektedirler.

3 – Firma kaydınızın oluşturulmasından sonra Noterden onaylamış olduğunuz Vekaletnamenin sisteme yüklenmesi ve kullanıcı olarak 4M uzmanının atanması gerekmektedir.

4 – Firma tanımlama ve kayıt işlemleri tamamlandığında, firmanızdan istenecek olan bilgiler;

 • İthalatı yapılacak ürünlere ait proforma
 • Ürünlerin menşei ülkeleri
 • Ürünlerin ithal ülkesi
 • Ürünün kullanım alanı
 • Ürünlerin 12 Haneli GTİP kodları
 • Ürüne ait MSDS (MSDS mevzuata uygun değil ise, MSDS, Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Yetkinliğine sahip 4M uzmanları tarafından hazırlanabilmektedir.)

5- Başvuru için Tek Pencere sistemi üzerinden alınacak olan referans numarası ile “https://kbs.ailevecalisma.gov.tr” adresi üzerinden sistem başvurusu gerçekleştirilecektir.

6- Sistem üzerinden takibi yapılarak onaylanan belge bilgileri tarafınıza gönderilerek süreç tamamlanacaktır.

 

İTHALATINDA İSGÜM KONTROL BELGESİ ALINMASI GEREKEN ÜRÜN LİSTESİ 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış

ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902.44 Ksilen izomerleri karışımları
32.08 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.00.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma

çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
40.05 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

 

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

Tel: 0312 550 50 50 – 0212 573 01 01