Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların, İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithal edilmek istenen metal hurdaları ve döküntüleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi’nin geçerlilik süresi 2 yıldır. Kullanımı halinde her iki yılda bir yenilenmelidir.

İthal ettiği hurdayı satmak isteyen firmalara izin verilmemektedir.

İthal hurda satışı yasaktır.

Kayıt belgesi alınabilmesi için aşağıdaki yükümlülüklere sahip olmak gerekmektedir. Aksi takdirde belge temin edilemez.

  • Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayicilerin Bakanlıktan almış olduğu Geçici Faaliyet Belgesi veya Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı, metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayanların Bakanlıktan almış olduğu Geçici Faaliyet Belgesi veya Hurda Metal/ÖTA İşleme Lisansı
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına) sahip olduğunu gösterir Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi
  • Radyasyon güvenliği konusunda eğitim almış personele ait eğitim sertifikası.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

Tel: 0312 550 50 50 – 0212 573 01 01