6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.

Bu belgeyi almak için önce kapasite Raporunuzun bulunması gerekmektedir. Kapasite Raporu’nun istisnai durumları mevcut olup;

Çalışan sayınız 10 kişi ve altı ise ve yıllık cironuz 1.000.000 TL’yi aşmadığı takdirde, Sanayi Sicil Belgesi için Kapasite Raporu olmadan başvuru yapabilirsiniz.

Sanayi Sicil Belgesi onaylandıktan sonra, her iki senede bir, revize işlemi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne tasdik ettirilir.​
Ayrıca her yıl ilgili kuruma Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden Yıllık İşletme Cetveli ibraz edilmektedir. Bu işletme cetveli yıllık üretim kapasitenizin ve cironuzun ibraz edildiği bir cetveldir.

Bu cetvel ibraz edilmediği takdirde para cezası söz konusudur. İlgili cetvel ile ilgili de hizmet vermekte ve gerekli uyarılar ​tarafımızca yapılmaktadır.

Ayrıca son uygulama ile, mesken ve işyeri (aynı adreste sanayi faaliyeti dışında faaliyette bulunan işyerleri) çatılarındaki GES uygulamaları hariç olmak üzere, elektrik üretiminin ve satışının yapıldığı GES’ler sanayi sicil belgesi almak zorundadır.

Sanayi Sicil Belgesi’nin fayda sağladığı diğer hususlar;

  • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkinden faydalanırlar.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.
  • Yerli Malı Belgesi için de ürünün yerliliğini gösterdiği için kurumlarda mutlaka istenmektedir.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.