Bir işletmenin mal ve hizmetlerinde kullanılarak, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, ürün ve hizmetlerin tüketici nezdinde tercihini etkileyen, süre yenilemesi yapıldıkça ömrü sınırsız olan etkin bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Bir işletmenin ürün ve hizmetleri üzerinde kullanmak istediği markanın Türkiye veya istenen ülkelerde tescil edilmiş olması ile birlikte her on yılda bir defa süre yenilemesinin yapılmış olması gerekir.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]
[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

Marka sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, sesler gibi çizimle veya sesle ifade edilebilen, baskı ile yayımlanan ve çoğaltılabilen sınai bir haktır.

Marka kararı, seçilen kelimenin önüne veya arkasına ürünün adı veya tescilli bir marka ibaresinin eklenmesi, aile fertlerinin adının marka olmasında ısrarlı olunması, benzer markalar sebebiyle uzun ömürlü marka sahibi olunmasını engeller.

Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır.

Ayrıca tescil veya kullanıma dayalı marka hakkı sahiplerinin yapacakları itiraz başvuruları sebebiyle tescil edilmesi engellenebilir. Taraflar arasında davalar uzun yıllar sürebilir. Zaman ve para kaybına sebep olunur.

Markalar tescil edildiği ülkede belirlenen mal ve hizmetler için geçerlidir. Dünyadaki marka tescil kurumları, her başvurunun aynısı veya benzeri olup olmadığını araştırır. Benzer olan markaların tescilini yapmaz.

Markanızın tescil kararını vermeden önce tescil edilip edilemeyeceğinden emin olmak için güvenilir bir marka danışmanlık şirketinden destek almayı ihmal etmeyiniz.

4M Danışmanlık deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Alan Adları: 4M, marka haklarıyla yakın alakalı olan alan adları konusunda da tescil başvurularının yapılması ve marka hakkına ihlal teşkil eden alan adlarının iptali için işlemler konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

[content_bottom_slogan slogan=”0″ url=”http://goo.gl/9meA9l” urltext=”YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ”]