Markanız kullanıldığı ürünlerinizin satış yerlerinde, müşterinin tercih ederek seçimini sağlayan ayırt edici bir sınai hakkınızdır.

Marka başvurularının tescil işleminin yapılabilmesi için farklı firmalar tarafından daha önce tescil edilmiş benzerlerinin olup olmadığı hassas bir benzerlik araştırması ile tespit edilmelidir.

Benzerlik araştırması yapılmayan marka tescil başvuruları doğrudan ret edilebileceği gibi, Önceden tescil edilmiş bazı eşyalar çıkarılarak tescil edilmek üzere ilan edilebilir.

Marka başvurusunun ilanı

Marka, diğer hak sahiplerinin görüp itiraz haklarını kullanabilmeleri için üç ay süre ile ilan edilmesi yasal bir kuraldır. İtiraz gelmesi halinde ya markadan vazgeçilir veya itiraza karşı görüş bildirilerek hakkın korunması için işlemler devam eder.

Bildirilen görüş lehinize veya aleyhinize sonuçlanabilir. Aleyhinize sonuçlanması halinde bir üst kurul olan Yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna tekrar itiraz etme hakkı kullanılabilir.

YİDK-Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu:

Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu kararı tescil kurumu açısından son karar merciidir.

Hak sahibi bu aşamadan sonra Tescil Kurumu aleyhine mahkemelerde dava açarak hakkını arayabilir. Bu süreçler zaman ve maddi kayıplara sebep olarak yıllarca sürebilir.

Bu sebeple başvuru yapılacak markanın kurumda kayıtlı tescilli markaların hiçbirisine benzemiyor olması gerekir.

4M Marka uzmanları yukarıda açıklanan tüm süreçlerde deneyimli uzmanlardır.

Bütün bu sakıncaları önlemek için 4M, marka tescil başvurusundan önce detaylı bir araştırma yaparak benzer/aynı markalar ve karşılaşılacak riskler konusunda müşterisini bilgilendirir. Müşteri risklerini minimuma indirir.

Marka başvurunuza  itiraz gelmesi ve/veya markanıza benzer bir markanın tescil talebinde bulunması durumunda halinde marka hukukunda ihtisas ve deneyim sahibi avukatlarımız, itiraz dosyalarını mahkemelerin en son içtihatları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında titizlikle hazırlanmaktadır.

Olumsuz bir karar çıkması durumunda açılacak dava için sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

%100 güven duyarak marka başvurunuzu, izlemesini, itiraz dosyalarının hazırlanmasını ve diğer tüm işlemlerinizi güvenle teslim edebilirsiniz.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]
[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

[content_bottom_slogan slogan=”0″ url=”http://goo.gl/9meA9l” urltext=”YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ”]