Patent

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlardır. Türk Patent Enstitüsü “TPE” tarafından onaylanan Patent tescili ile koruma altına alınır.

Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümüdür. Buluş yeni teknolojilerin üretilmesini, mevcut teknolojinin gelişmesini sağlar.

Buluş tarım dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanında somut bir sorunun çözümüdür.

Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere devlet veya ilgili ülkenin patent ofisleri tarafından tescil edilerek verilen bir haktır.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]
[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

Patent hakkı sahibine ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlar. Bu uygulama buluş yapılmasını teşvik eder.

Patent hakkının kullanım süresi incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir.

Yenilik;

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış, yeni olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması;

Buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması demektir.

Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşarak, konuyla ilgili var olan bilginin ilerisine geçilmesidir.

Sanayiye uygulanabilir olma;

Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

4M patent vekilleri, buluşunuzun tescil edilebilir olup olmadığı yönünden inceleme yapar. Detaylı bilgi verir.

4M patent uzmanları, buluşunuzu incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden hangisinin tercih edileceği konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapar.

Buluş patent alabilir nitelikte değilse, faydalı model olarak tescil edilebilirliği analiz edilerek bilgilendirme yapılır.

Buluşunuzu emin ellere teslim ediniz.

PATENT DESTEKLERİ

Yurt içi ve yurtdışı patent başvurularında, devlet harçlarına yönelik TÜBİTAK teşvikleri mevcuttur. Ödemelerin bir kısmı,  TPE’ye yapılan başvuru sırasında otomatik olarak eksik alınmak suretiyle veya tamamen alınmayarak desteklenir.

 

TÜBİTAK Teşvikli Patent İşlem Formları

Kod Form Adı Güncelleme
PT-12 Araştırma Talep Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-17 İnceleme Talep Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-17A 2. İnceleme Talep Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-17B 3. İnceleme Talep Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-25 Yıllık Ücret Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-28 Lisans Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-31 Adres / Unvan /Nevi Değişikliği Formu (Teşvikli) 16.03.2015  WORD
PT-34 Kullanma Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-34A Kullanma Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-35 Kullanmama Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-36 Lisans Verme Teklifi Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
PT-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu (Teşvikli) 08.01.2015  WORD
[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

[content_bottom_slogan slogan=”0″ url=”http://goo.gl/9meA9l” urltext=”YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ”]