ÜTS ( ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ )

Ürün Takip Sistemi Projesi vatandaş odaklı hizmetler sunan ve bir e-devlet uygulamasıdır. Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ÜTS projesinin sahibi ve sorumlusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’dur, teknik destek Tübitak Bilgem tarafından verilmektedir.

ÜTS’ nin Amacı Nedir?

 • Tıbbi Cihazları kayıt altına almak,
 • Bu ürünleri izlemek için alta yapı oluşturmak,
 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,
 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

ÜTS NE GETİRECEK?

 • Güvenli ürüne erişim
 • Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
 • Sağlıklı veriye dayalı denetim
 • Tıbbi cihazlara ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi
 • Eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağırılması
 • Tıbbi cihazların ülkeye girişleri ve hareketleri denetim altına alınması
 • Ülke genelinde talep ve tüketim düzeyleri izlenebilmesi
 • Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabeti önlenmesi

Detaylı bilgi için http://www.uts.saglik.gov.tr

Detaylı bilgi için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.