1. Anlaşmalı Ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşması olan ülke vatandaşları ikamet izninden muaftırlar.
  2. konsolosluk ve diplomasi memurları: Dışişleri Bakanlığınca bildirilen, Türkiye’de görevli konsolosluk ve diplomasi memurları aileleri
  3. 90 güne kadar vizeli veya vize muafiyeti ile gelenler: Yabancının ülkesinin Türkiye ile ikili veya çok taraflı anlaşmasında belirlenen Vize veya vize muafiyeti süresinde, 90 güne kadar vizeli veya vize muafiyeti ile gelenler.
  4. Doğumla Türk vatandaşı olanlar: Çıkma izni ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile üçüncü dereceye kadar olan alt soyları.
  5. Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışanlar: Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri belirlenmiş olanlar,
  6. Diplomasi ve konsolosluk memurları: Yabancı ülkelerin Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
  7. Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar.

Kayıt belgesi verilmesi

Kimlik bilgilerini içeren ve uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten yabancılara, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir.

Kayıt belgesi; Gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına imkân sağlar. Harca tabi değildir.

Kimlik Belgesi Verilmesi

Uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten yabancılara, altı ay süreli Yabancı kimlik numarasını içeren, 6 ayda bir süresi uzatılabilen, Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi düzenlenir.

Çalışma izni, İkamet İzni, Montaj amaçlı ikamet izni, Öğrenci ikamet izni, Ev Hizmetleri ikamet izni, Eğitim için ikamet izni, eğlence sektörü ikamet izni, oteller çalışma ve ikamet izni almak için

4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

[vc_separator]