Kapasite Raporu firmanız kapsamında yapılan üretime istinaden, makine ve teçhizatınızın, yıllık üretim ve tüketim kapasitenizi gösterir belgedir. Kapasite Raporu’nu farklı kriterlere göre ticaret/sanayi odalarından temin edilmektedir.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 1. Oda üyesi olan, (Üyelik işlemleri başvuru sırasında tarafımızca yapılabilir.)
 2. Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 3. Adresi tescil edilmiş bir iş yeri olan,
 4. Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu için, üretim parkuru, makine ve teçhizata sahip, üretimde görevli işçinin bulunması gerekmektedir.  Kapasite Raporu başvuru aşamasında bu bilgiler de ibraz edilir ve Kapasite Raporu’nda yer alan verileriniz, başvuru sonrası oda tarafından firmanıza ziyarete gelen eksperler tarafından hazırlanır.

Kapasite Raporu 2 yıl geçerliliği olan bir belgedir. Süresinin sona ermesi itibari ile geçerliliğini yitirir. Bu sebeple güncelleme yapılması için tekrar başvuru yapılması gerekir.

Süresi sona eren Kapasite Raporu’nuzu yenilememeniz durumunda geçerliliğini yitiren Kapasite Raporu’nuzu kullanamazsınız. Yenilememeniz durumunda ise herhangi cezai bir yaptırım söz konusu değildir.

Kapasite Raporu’nun genel olarak kullanıldığı yerler;

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
 • Yerli Malı Belgesi müracaatlarında
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
 • Resmi ve özel ihalelerde
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde
 • İmalatçı belgesi alımında
 • Vergi incelemelerinde
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.