Mevzuat

[vc_separator]

Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Belge Başvuru İşlemleri                                                                          

02.07.2018’ den itibaren Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Tebliğ ve 2018/2 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Ek Değişiklik Tebliği kapsamında başvurular iki aşamada ve web ortamında 4M Danışmanlık tarafından yapılacaktır.

Başvuru İşlemleri Süreci

 • İlk aşama 4M Danışmanlık tarafından, firmanızın yetkilendirme işlemi için E-TUYS sistemine kaydıdır.
 • İkinci aşama ise yatırım teşvik belgesi müracaat dosyanızın (projenizin)
  4M Danışmanlık tarafından hazırlanması ve firmanıza onaya (imzaya) sunulmasıdır.
 • Üçüncü aşama ise firmanızdan gelecek onaylı evrakların ve projenizin;
  4M Danışmanlık tarafından E-TUYS sistemine başvurusu,
  teşvik belgenizin bakanlık takibi ve onay/çıkış süreci ve teşvik belgesi süre sonuna kadar
  teşvik işlemlerinizle ilgili olarak Danışmanlık Hizmeti olacaktır.

KARARLAR VE TEBLİĞLER

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar – 2012/3305 (Güncel)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ – 2012-1 (Güncel)
YTB Karar  – 2012-3305’ de Değişiklik    Ek Karar-2018 – 323
YTB Tebliğ – 2012-1’ de Değişiklik          Ek Tebliğ-2018 – 4

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2018/11930 Ek Karar (Ek)

Ek Karar Değişiklikleri

 • Yatırım Teşvik Belgesi Süreleri Otomatik Uzatıldı… Yeni / Güncel
  11.2018’ den önce düzenlenmiş ve ek süre almamış yatırım teşvik belgelerinin süresi
  herhangi bir işlem yapılmaksızın (bakanlığa müracaat edilmeksizin)
  teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır.”
 • Enerji Yatırımlarında Ymm Raporu İle Kapatma Ve Satış İzni Yeni / Güncel
  Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait
  toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1. – 2. – 3. ve 4. bölgelerde asgari 500.000 TL
  ve 6. bölgelerde ise asgari 300.000 TL üzerinde olması gerekir.
 • Finansal Kiralama asgari yatırım tutar değişikliği
  Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait
  toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1. – 2. – 3. ve 4. bölgelerde asgari 500.000 TL
  ve 6. bölgelerde ise asgari 300.000 TL üzerinde olması gerekir.
 • Öncelikli yatırım kapsamı değişikliği
  Sağlık Turizmi, Büyükbaş hayvancılık, Sera, Geri Dönüşüm/Bertaraf yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır.
 • Faiz Desteği Oranları değişikliği
  Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları
  Bölge: 1.000.000 TL – 4. Bölge: 1.200.000 TL – 5. Bölge: 1.400.000 TL ve 6. Bölge: 1.800.000 TL olarak değişmiştir.
 • Tekstil – Giyim Eşyası ve Apre (Boya/Baskı) ve diğer tekstil yatımlarında tutar değişikliği
  1 ve 2. Bölgede Tevsi yatırım niteliğindeki Giyim Eşyası yatırımları bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.
  APRE/Boya yatırımlarında bölgesel teşvik asgari yatırım tutarlarında komple yeni yatırım 10 Milyon TL
  Tevsi yatırım 5 Milyon TL olarak değişmiştir.
 • Demir Çelik Yatırımlarında güncelleme
  Pik demir ve demir alaşımları, Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri, Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri, Soğuk haddelenmiş ürünler,
  Borular (GTİP numarası kalkmıştır)
 • Bölge Destekleri – (EK-6) Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konularında Değişiklik
  Kimyasal Madde Ve Ürünlerin İmalatı, Makine ve Teçhizat İmalatı, Elektrikli Makine Ve Cihazların İmalatı,
  Motorlu Kara Taşıtları İmalatı, Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı, Motosiklet İmalatı, Sakat Taşıyıcıları İmalatı Yatırım sektör konularında değişiklik yapılmıştır.
 • Entegre Büyükbaş Hayvancılık Yatırımlarında değişiklik
  Et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında,
  yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).”

2012/3305 nolu KARAR EKLERİ

EK-1  Bölgeler ve İller Tablosu
EK-2  Başvuruda Konuya – Sektöre göre Özel Aranan Belgeler
EK-2a Sektörler – Yatırım Tutarları ve Şartları
EK-2b Bölgesel Yatırım Dipnotları 
EK-2b Bölgesel Desteklenen Sektör Noları
EK-3  Büyük Ölçekli Yatırımlar
EK-4  Belirli Şartlara Bağlı veya Desteklenmeyen Yatırımlar
EK-5  Demir Çelik Ürünler
EK-6  4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Yatırım Konuları    
EK      Öncelikli Yatırımlar – Madde 17

[vc_separator]

Teşvik belgesi ile ilgili türlü işlem veya bilgi için,
4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

4M Danışmanlık belge kullanım süresince firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında doğru karar vermenizi sağlar.