Kamu ihale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın Yerli Malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesidir.

Ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

  • Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
  • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
  • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi alımı aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken husus Ek Hesap Cetveli’dir.

Farklı sekmelerden, ithal ve yerli girdi şeklinde ayrılarak oluşan bu cetvelde, Yerli Malı Belgesi almak istediğiniz ürüne ait girdileriniz bulunur. Bu girdiler, farklı bölümlerde ibraz edildikten sonra, Yerli Katkı Oranı hesaplanır.

Bu oran %51 ve üzerini sağlıyorsa, ürününüz ile ilgili Yerli Malı Belgesi almaya hak kazanırsınız.

Yerli Malı Belgesi 1 yıl geçerliliği bulunan bir belgedir. Ek süre alınmamaktadır. 1 yıl dolduğunda, ilk defa başvuru yapılıyormuş gibi, tüm evraklar tekrar ibraz edilir.

Yerli Malı Belgesi müracaatı için firmaya ait ürünü Yerli Malı Belgesi alınacak ürünü de kapsayan Kapasite Raporu’nun ve Sanayi Sicil Belgesi’nin mutlaka bulunması gerekir.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.