Yurtdışı Birim:

Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyon çeşitleridir.

Yurtdışı birimde Organik bağ:                                                                               

  1. Türkiye’deki Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  2. Türkiye’deki Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  3. Türkiye’deki Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
  4. Türkiye’deki Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Destek için birim sayısı ve süresi:                                                                              

Her bir şirket kira giderlerinden desteğe konu olan ilk ödeme belgesi itibari ile 4 yıldır. En fazla 15 birime kadar yararlandırılır.

Destek süresi: Kira desteğinin başlangıç tarihi destek verilen ilk aydır. Birimin desteği, destek verilen ilk aydan başlar ve 48 ay sonra biter.

Destek kapsamındaki birimde Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.

Eksik belge ile başvurulması:    

İhracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek ret edilir. Tebliğ No: 2010/6

Destek oranları:                                                                                 

Birimlerin net kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon) 15 birime kadar her birim başına;

Sınai ve Ticari şirketler Mağaza açması halinde %60 oranında ve yıllık 120.000 ABD dolarına kadar.

Ofis, showroom, depo, reyon olması halinde %60 oranında ve yıllık 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ticari şirketler, mağaza açması halinde %50 oranında ve yıllık 100.000 ABD dolarına kadar

Ofis, showroom, depo, reyon olması halinde %50 oranında ve yıllık 75.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ek destekler:       

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı10 baz puan arttırılır.

Örnek:                                                                                                                             

Üretici firmalar için %60 olan kira destek oranı ek 10 baz puan ile %70 olacaktır. Ticari firmalar için %50 olan kira destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]
[vc_separator color=”grey” align=”align_center” style=”” border_width=”” el_width=””]

[content_bottom_slogan slogan=”0″ url=”http://goo.gl/9meA9l” urltext=”YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ”]